Sistema Interno de Información

Para dar cumprimento á Lei 2/2023, de 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción, pomos a disposición do persoal e terceiras persoas relacionadas connosco a presente canle de comunicacións para que poidan facernos chegar aquelas informacións sobre algún posible incumprimento legal ou ético por parte do persoal de PEDRA SALGADA, S.L. e/ou relacionados no desenvolvemento da nosa actividade profesional. Se quere informarnos de maneira anónima, pode non introducir un nome ou correo electrónico, así mesmo pode facilitarnos unha dirección postal ou apartado de correos ao que remitirlle a información relativa ao seguimento das informacións vertidas.

    Nome

    Correo electrónico

    Información

    Documentación adicional (Tipos de ficheiros permitidos: pdf, doc, docx, jpg): :