Certificacións Toucan Eco - Equipos de Electrolise

O antiséptico Toucan Eco que utiliza Pedra Salgada cumpre a Normativa Europea: EU BPR - 528/2012 As substancias activas [Ácido Hipocloroso (HOCL), sintetizado de Cloruro de Sodio (NaCL) e H2O], producidas in situ, están aceptadas e certificadas para o seu uso en todo o rango de desinfectantes TP1 - TP2 - TP3 - TP4 - TP5.

O antiséptico-desinfectante tamén está certificado en esterilización hospitalaria e cumpre os seguintes estándares:

ASTM Internacional/AENOR (www.astm.org)
 • Norma E1053: Método de proba estándar para a eficacia de axentes virucidas destinados a superficies inertes.
 • Norma E2315-16: Guía Estándar para a Evaluación da Actividade Antimicrobiana usando un procedemento tempo-morte de 10 segundos.
 • Norma E211-00: Método estándar de proba de portador cuantitativo para avaliar a potencia bactericida, funxicida, micobactericida e esporicida dos biocidas quí­micos lí­quidos.
CEN EN Comité Europeo de Normalización (www.cn.eu)
 • EN 1276A Antisépticos e desinfectantes: Ensaio cuantitativo de suspensión para a avaliación da actividade bactericida dos antisépticos e desinfectantes químicos utilizados na área alimentaria, industrial, doméstica e institucional.
 • EN 13697 Antisépticos e desinfectantes: Ensaio cuantitativo de superficie no porosa para a avaliación da actividade bactericida e/o funxicida dos desinfectantes químicos utilizados en produtos alimenticios, na industria, no fogar e en colectividade. Método de ensaio sen acción mecánica.
 • EN 13727 Antisépticos e desinfectantes: Ensaio cuantitativo de suspensión para la avaliación da actividade bactericida na Área médica.
 • EN 1276 Antisépticos e desinfectantes: Ensaio cuantitativo de suspensión para a avaliación da actividade bactericida dos antisépticos e desinfectantes quí­micos utilizados en produtos alimenticios, na industria, no fogar e en colectividade. Método de ensaio e requisitos (fase 2, etapa 1).
 • EN 1656 Veterinaria: Ensaio cuantitativo de suspensión para a avaliación da actividade bactericida dos antisépticos e desinfectantes químicos utilizados na Área veterinaria.
 • AFNOR NF T 72-281 Vía aérea: Desenvolvido en Francia e usado na regulación europea BPR 528/2012 para aplicación de esterilización por ví­a aérea dos biocidas atomizados o nebulizados ví­a aérea, superficies utilizados nos sectores de saúde humana, veterinaria, agroalimentaria, industrial e comunitaria por métodos fí­sicos e/o quí­micos.
Acreditacións Analí­ticas Certificadas
 • VAH/DGHM (unha das acreditacións máis difíciles de achegar)
 • Hygiene Nord Gmbh