¿Que vantaxes ten?

A tecnoloxí­a empregada está recoñecida e regulada en lexislacións en todo o mundo. Utiliza electrólise salina para xerar, en calquera lugar e situación, moléculas antisépticas, orgánicas e biolóxicas de alto valor clínico.

As súas múltiples aplicacións na sanidade e saúde pública, industria, fogar, animais domésticos e alimentos, fai esta tecnoloxí­a incomparable e superior en hixiene, aplicacións, eficacia e custo, fronte á insostible e sin sentido, economí­a tóxica de consumo de produto químico.

Os equipos utilizados están certificados polos laboratorios Comisión de Hixiene Aplicada (VAH) de Alemaña, recoñecida na Unión Europea.

Toucan Eco, certificado polos laboratorios da Comisión de Hixiene Aplicada (VAH) de Alemaña, está recoñecida na Unión Europea, que publica a lista VAH, onde se reúnen todos os desinfectantes con certificado válido en eficacia profiláctica. A listaxe é publicada pola Asociación para a Hixiene Aplicada (VAH) en colaboración coas seguintes sociedades cientí­ficas e asociacións profesionais: Sociedade Alemana de Hixiene e Microbioloxí­a (DGHM), Sociedade Alemana para a Hixiene Hospitalaria (DGKH), Sociedade Alemana de Hixiene, Medio Ambiente e Ciencias da Saúde Pública (GHUP), Asociación Federal de Médicos de Saúde Pública (BVÖGD) e en cooperación coa Asociación Alemana de Control de Enfermidades Virais (DVV). Esta garantí­a de calidade é relevante no só para o sector médico, senón tamén para as institucións públicas e o fogar.