Formas de aplicación

Pode aplicarse en estado sólido (xeo), lí­quido, líquido diluído ou gaseoso.
  • En estado sólido: Emprégase para facer xeo estéril para peixes e mariscos.
  • En estado líquido: Emprégase mediante pulverizador para desinfección de superficies, envases, tecidos, lavadora e pranchas, paredes, ferramentas...
  • En estado gaseoso: Emprégase nebulizado ou vaporizado, para desinfección de vehículos, espacios, superficies, envases, tecidos, lavadora e pranchas, paredes, ferramentas...